Bestyrelsen i VBU

Vorup Børne- og Ungdomshus' bestyrelse er i samarbejde med ledelsen ansvarlig for institutionens drift.

Bestyrelsen er en selvstændig juridisk enhed, hvilket betyder, at den har arbejdsgiverkompetencen og overordnet ansvar for institutionens drift og pædagogik. Gennem udarbejdelse af overordnede principper og retningslinier kan man som forældre være med til at bestemme i hvilken retning "skuden skal gå" og dermed få indflydelse på institutionens/børnenes hverdag. Når man vælger at stille op til en bestyrelsespost, skal man gøre sig klart, at man repræsenterer alle børn og forældre. Bestyrelsen træder sammen til møde 4-6 gange årligt.

Bestyrelsen 2016

Dennis Kaarup - formand
Helle Vahl Laursen - næstformand
Mette Nikolajsen - bestyrelsesmedlem
Pia Møhlenberg - bestyrelsesmedlem
Lotte Munk - bestyrelsesformand
Stine Klysner - bestyrelsesformand
Alice Lassen - personalerepræsentant for VBU
Anja Rasmussen - 1. suppleant
Gry Brun Jensen - 2. suppleant