Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

Vorup Børne- og Ungdomshus er medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner er en paraplyorganisation, hvis medlemmer består af selvejende og private institutioner i Danmark.

Organisationens formål er:

  • Gennem frivilligt arbejde at tilvejebringe bedst mulige vilkår for børns opvækst, udvikling og trivsel
  • Medvirke ved etablering og drift af private og selvejende institutioner
  • Arbejde for at fremme den selvejende institutionsform