Selvejende institution

Vorup Børne- og Ungdomshus er en selvejende institution oprettet i 1967, men egen bestyrelse og forældreforening. Institutionen er tilknyttet paraply organisationen Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, og har driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Bestyrelsen i VBU

Vorup Børne- og Ungdomshus' bestyrelse er i samarbejde med ledelsen ansvarlig for institutionens drift.

Forældreforeningen i VBU

Forældreforeningen ved Vorup Børne- & Ungdomshus er en støtteforening for institutionen startet af forældre på fuldstændig frivillig basis.

Driftsoverenskomst

Driftsoverenskomst mellem Vorup Børne- og Ungdomshus og Randers Kommune.

Vedtægter for VBU

Vedtægter for den selvejende institution Vorup Børne- og Ungdomshus, Nørresundbyvej 14B, 8940 Randers SV.

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

Vorup Børne- og Ungdomshus er medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.