Forældreforeningen i VBU

Forældreforeningen ved Vorup Børne- & Ungdomshus er en støtteforening for institutionen startet af forældre på fuldstændig frivillig basis.

Forældreforeningen er aktive ved flere af vore tilbagevendende arrangementer, herunder vores store årlige grill-fest i august og nytårsarrangementet sidst i januar. Formålet med foreningen er at styrke sammenholdet blandt institutionens familier, samt skabe nogle gode oplevelser for børnene. Overskud i foreningen kommer børnene til gode via tilskud til større ture ud af huset, såsom vores årlige Djurssommerland tur for hele VBU. Det kan også være tilskud til diverse aktiviteter på stuerne.

Foreningen er finansieret via støttemedlemsskaber blandt institutionens familier. Det koster 150,- kr. pr. skoleår for en familie at være støttemedlem og betaling kan foregå kontant, ved bank overførsel - 9332 332 56 47271 eller via MobilePay på tlf. 91875111.

Forældreforeningen 2016

Anne Kristensen - Formand
Søren Straarup Nielsen - kasserer
Rosa Højbjerg
Helle V. Laursen
Stine Klysner
Pernille Tøttrup Madsen