Juniorklub

Juniorklubben har en grundnormering på 70 børn fra 4.-7. klasse.

Juniorklubbens lokaler befinder sig i institutionens underetage og er funktions opdelt. Vi har blandt andet café/køkken, musiklokale, professionelt studie, netcafé, workshop, hyggestue/tv-stue, diskotek og en biografsal. Juniorklubben kan benytte institutionens udendørsarealer på lige fod med fritidshjemmet.

Juniorklubben tager hver år på lejr til "Vilde Vulkaner" i Vordingborg, som er Danmarks største festival for børn og unge. festivalen forløber over 3 dage i sommerferiens første uge.

Vi har en udstrakt grad af medbestemmelse og frihed under ansvar i Juniorklubben. Børnene er således - i høj grad – med til at sætte dagsordenen i forhold til hvilke aktiviteter, der skal foregå i klubben. Derudover er vi meget opmærksomme på at skabe et miljø der er rart og behageligt at opholde sig i. Vores fineste opgave er at skabe nogle gode sociale relationer børnene imellem, samt vise at der altid er plads til at blive hørt, set og accepteret. Tolerance og respekt er nøgleord i relations arbejdet.

BØRNE MILJØ VURDERING
Børn og personale har i 2016 arbejdet med at få udfærdiget en Børne Miljø Vurdering (BMV) i Vorup Børne- og Ungdomshus. Børnene startede med at udfylde et spørgeskema, hvor de gav deres mening til kende mht. hvilke ting der virker og hvilke der skal forbedres i VBU. Personalet tog derefter over og har arbejdet intensivt med de ting der skal forbedres, hvilket der nu er kommet en BMV ud af. I har mulighed for at se Børne miljø vurderingen her.