Ungdomsklub

Ungdomsklubben er normeret til 180 børn. Vi gør meget ud af at støtte de unge i deres liv og vejlede om muligheder med enten arbejde, skole eller hvad de står med af udfordringer.

Ungdomsklubben er normeret til 180 børn og unge, men det reelle medlemstal ligger tættere på 250. Ungdomsklubben ligger i institutionens underetage. De fleste af lokalerne er fælles med juniorklubben, dog ikke Ungdomsklubbens store fællesrum med egen bod og mange muligheder for hygge/aktivitet.

Ungdomsklubben er et af 3 kraftcentre i Randers og rummer alle grupper af unge. Vi gør meget ud af at støtte de unge i deres liv, hjælpe med at huske aftaler, tage med til vigtige møder, give råd og vejledning om muligheder med enten arbejde eller skole. Vi kan agere bindeled til forældre, sagsbehandlere m.m. hvis ting er gået i hårdknude. Men vigtigst af alt så forsøger vi at skabe en positiv og behagelig atmosfære, hvor de unge føler sig set, hørt og accepteret.

Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter i klubben, ofte udspringer aktiviteterne fra de unges ideer, som vi efterfølgende sammen forsøger at give liv.  VBU har i en del år været kendetegnet ved vores store indsats omkring det lokale musikmiljø, som efterhånden har spredt sig ud over de lokale "grænser", da unge musikere/bands fra hele kommunen søger os på grund af vores ekspertise på området.

BØRNE MILJØ VURDERING:
Børn, unge og personale har i 2016 arbejdet med at få udfærdiget en Børne Miljø Vurdering (BMV) i Vorup Børne- og Ungdomshus. De unge startede med at udfylde et spørgeskema, hvor de gav deres mening til kende mht. hvilke ting der virker og hvilke der skal forbedres i VBU. Personalet tog derefter over og har arbejdet intensivt med de ting der skal forbedres, hvilket der nu er kommet en BMV ud af. I har mulighed for at se Børne miljø vurderingen her