Samarbejdspartnere

VBU har et godt og givende samarbejde med mange forskellige offentlige instanser, såvel som lokale fritidsorganisationer.

Søndermarkskolen

VBU har et tæt samarbejde med Søndermarkskolen omkring de fælles børn i indskolingen (0.-3.klasse). Vi har 4 pædagoger i indskolingen, én på hver årgang, som følger børnene fra starten af 0.klasse til og med 3.klasse. Pædagogerne har både ene- og holdundervisning. De deltager i trivselsarbejdet omkring klasserne, i større arrangementer på skolen, samt i skole/hjem samtaler. Alt sammen med udgangspunkt i et godt samarbejde mellem pædagoger og lærere.

Ungdomsringen

Ungdomsringen er en forening for fritids- og ungdomsklubber. Den blev grundlagt i 1942 og har i dag omkring 140.000 medlemmer fra ca. 1040 medlemsklubber. Foreningens virke finansieres dels af kontingent, dels af tipsmidler. Ungdomsringen er en organisation, hvor klubber kan dele og opnå viden, inspiration og udvikling via kurser og aktiviteter. De repræsenterer desuden klubområdet i relevante sammenhænge.

SSP

SSP er et tværsektorilt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og politi. Forebyggelse af kriminalitet må ses i en bred og kompleks sammenhæng. For så vidt handler det om at undgå kriminalitet og om at have et godt liv. Mange faktorer kan fremme et sådant liv. Derfor foregår der også megen forebyggelse, som ikke bevidst eller entydigt er tilrettelagt efter dette specifikke mål, f.eks. i foreningslivet, i familielivet og i institutioner. Forebyggelse af såvel kriminalitet, misbrug som andre udviklings truende adfærdsformer blandt børn og unge afhænger bl.a. af et godt samarbejde mellem forældre og institutionsmedarbejdere/lærere og af et godt samarbejde mellem borgere og det lokale politi. Dette samarbejde må række ud over det formaliserede SSP-samarbejde.

VBU er tæt involveret i SSP-samarbejdet. Vi deltager i tværfaglige møder, hvor der er deltagelse af alle relevante faggrupper. Her drøftes situationen og tendenserne i vort nær område med særligt fokus på det forebyggende arbejde. Samarbejdet er afgørende i forbindelse med at kunne arbejdet helheds orienteret med indsatsen i forhold til udsatte individer/grupper.

Ungdomsskolen

Randers Ungdomsskole er ansvarlig for lokal forankring og arbejder meget tæt sammen med folkeskolerne om at udbyde spændende og udviklende fag/aktiviteter for de unge.

VBU ungdomsklub samarbejder med Randers Ungdomsskole. Det betyder, at der bliver udbudt Ungdomsskolehold i klubbens lokaler. Holdene bliver startet op med udspring i de unges ideer og tanker. Banddoktor er et af de tiltag, der er blevet startet i samarbejde med ungdomsskolen. Her kan unge håbefulde musikere få gode råd til både udførelse, indspilning, marketing m.m.